بی خبر از بطن روزگار

درخواست حذف این مطلب


صادق علیه السلام در هزار و سیصد سال پیش فرمود:

آن که زمان خود را درک کند، اوضاع زمان خود را بشناسد،

جریانی را که در سطح و بطن زمان مستمر است‏ درک کند، در کار خود اشتباه نمی‏کند.

یعنی مردم بی‏خبر از زمان خود، بی‏خبر از اوضاعی که در بطن یا سطح روزگار می‏گذرد،

همیشه در اشتباهند، یعنی همیشه کار می‏کنند، به جای اینکه دشمن را بکوبند، خودشان را می‏کوبند،

به جای اینکه ‏ دشمن را سیاه کنند،

و پشت خودشان را سیاه می‏کنند. و این است کارنامه ما در امر به معروف.


پ.ن:اینگونه است که همچون ابو موسی اشعری دست به مناظره وگفتگو میزنیم

بدون درک از زمان وبدون امر وتایید